Vår molntjänst samlar hela företagets administration och dokument på en enda plats. Ni får access till en egen server som ni ansluter till med fjärrskrivbord. Alternativt använder ni er av Microsoft Office 365, sharepoint och onedrive. Vilket av alternativen man använder beror på ert behov. Här tar vi upp alternativet egen server där man får en samlad miljö och där program och funktioner endast uppdateras på ett enda ställe.

  • Utrymme för både gemensamma och användares dokument och filer.
  • Affärsystem, office och era favoritprogram körs från samma plats och är lokalt installerade på servern som sköts av oss
  • Ingen fysisk server hos er med underhåll och kostsamma besök, vi gör uppdateringarna centralt
  • Ni kan ansluta till fjärrarbetsplatsen från hela världen
  • Mycket kostnadsbesparande och effektivt
  • Servrar och infrastruktur finns i Sverige
  • Allt för en låg månadskostnad

Molntjänsten innebär att era datorer kan vara standardinstallerade med bara operativsystem, det ni arbetar med finns centralt vilket är väldigt effektivt ur supportsynpunkt

Man kan tex. tänka sig att vi eller någon annan försörjer hela er organisation med datorer, och bara skickar iväg en nyinstallerad eller förkonfigurerad dator till respektive land, naturligtvis landsanpassad. Vi gör redan så med andra företag i norden. Användaren startar datorn, loggar in på servern och kan börja eller fortsätta arbeta direkt

Ni får en fast månadskostnad för tjänsten, enkelt och överskådligt. Ring oss bara så går vi igenom allting med er.

Ring oss, 040-420560