Vi förändrar vårt företagande mer och mer mot nätet idag och mer mot webb och paketerade lösningar med IT på burk - tjänster med fasta månadskostnader utan stora överraskningar och med bra kontroll över IT budgeten. Kontakta oss gärna för att diskutera lösningar för ert företag som underlättar arbetet, vi kan som exempel erbjuda onlinelösning där ni kan jobba där ni är med affärssystemet, office, eposten och filservern. Eller så avskaffar vi filservern och låter allt flyta fritt i molnet. Vår spamfria™ e-post tjänst som snart snurrat på i 20 år. Eller lägg order rakt in i affärssystemet från plattan i kön på flygplatsen... möjligheterna är många. Sharepoint , office 365 , spla och azure är inga konstiga begrepp för oss som partner med de flesta tjänsteleverantörerna. Naturligtvis hanterar vi traditionell IT också.

GDPR:

Ny dataskyddslag börjar gälla 25 maj 2018 Denna nya EU lag reglerar bland annat hur ett företag får hantera personuppgifter. Följer företaget inte lagen kan det utfärdas kännbara böter på upp till 4% av årsomsättningen eller upp till 20 miljoner Euro. Kontakta oss för mer information och vägledning om hur ni kan göra för att uppfylla GDPR. Vi har mallar, information och inventerings-system som kan användas för att leta upp personuppgifter på era servrar och arbetsstationer, datorer, USB-minnen mm.

Epost plus:

Vi har haft epost-tjänster i snart 20 år nu och vi ökar antalet användare varje år. Den bygger på en stabil plattform i grunden och har sedan utvecklats till ett mycket effektivt skydd mot spam och annan oönskad reklam. Samma programvara sätts ofta idag framför andra kommersiella epost-tjänster för att just vara ett effektivt skydd. Vi har sedan utvecklat skyddet ytterligare och detta proaktiva skydd ingår i vår tjänst från början. Dessutom kontrollerar vi vår tjänst själva hela vägen ner på rotnivå, vi hyr inte in oss i någon annans system som många andra, detta känns speciellt viktigt när vi passerar landsgränser, att vår tjänst finns i Sverige.

Virtuell miljö:

Våra servertjänster bygger på värdsystemet hyper-V från Microsoft. För företaget med från tre användare och uppåt blir besparingen ganska stor i förhållande till att köpa och underhålla sin egen fysiska server. Hårdvaran kommer oftast från de största som till exempel HP eller Dell.

Driftövervakning:

Naturligtvis övervakar vi vår servermiljö och kan erbjuda driftövervakning av både servrar och arbetsstationer ner på tjänste-nivå. Vår plattform kan erbjuda obegränsat antal enheter att övervakas, hanterad antivirus, patchhantering, tjänstekontroll av servertjänster och backup, rapporter om så önskas och mycket mer. Kolla med oss vad det kostar, ni kommer att bli överraskade !